Autodoprava

Autodoprava do 1,6 t.

Ford Tranzit 1,5 t.
Ford Tranzit 1,6 t.

Žilina okolie do 20 km paušálna cena 12,00 eur cez DPH

         od 15 km do 100 km 0,40 eur/km bez DPH

         nad 100 km 0,30 eur/km bez DPH

Ak sa dopravca zdrží v mieste nakladky alebo vykládky materiálu viac ako 1 hodinu, účtuje sa k cene dopravy stojné vo výške 15,- € bez DPH za každú 1 hodinu.