Tónovacie centrum Jumix

jumix centrumJUB JUMIX SISTEM je obchodná známka vlastného tónovacieho systému JUB. Viac ako 700 miešacích centier v 25 krajinách Vám umožňuje výber z viac ako 40.000 farebných odtieňov zo širokej škály výrobkov.

Všetky farebné odtiene sa môžu lokálne vyrobiť vo veľmi krátko čase v predajni alebo JUMIX miešacom centre pomocou výpočtovej techniky a vyhovujúcim strojným zariadením.

Výnimočnosť a prednosť JUMIX tónovacieho systému je jeho všestrannosť: umožňuje výrobu rôznych farebných odtieňov vnútorných farieb na steny, fasádnych farieb, všetkých druhov omietok, emailov a lazúr. Spolu v 38 rôznych výrobkoch.

Predstavenie činnosti JUMIX centier

Z dvoch polovýrobkov (báza a UNIPAS tónovacie pasty) sa vyrobí konečný výrobok v želanom farebnom odtieni.

Takto sa veľmi ľahko odstránia rôzne problémy, ktoré sa inak môžu vyskytovať pri klasickej výrobe pigmentovaných náterov ako napr. dlhšia dodacia lehota, veľké množstvo objednávok, výroba na sklad, ...

Prednosťou JUMIX systému je práve v tom, že svojim prispôsobením - rýchlou reakciou, krátkou lehotou výroby, veľmi širokou ponukou rôznych výrobkov (od vnútorných farieb na steny, cez omietky po krycie emaily)
a pestrou paletou farebných odtieňov (viac ako 3.000 podľa rôznych vzorkovníkov a s možnosťou výroby farebných odtieňov na základe objednávky resp. na základe predlohy/vzorky) vo všetkých ohľadoch uspokojí konečného spotrebiteľa.

JUMIX systém pozostáva z:

    UNIPAS tónovacie pasty
    Bázy (rôzne druhy)
    Dávkovače (ručné alebo automatické)
    Šejkre
    JUMIX súbor receptúr na výrobu farebných odtieňov

 • UNIPAS tónovacie pasty sú pigmentovacie prípravky na vodnej báze, ktoré neobsahujú spojivá a rozpúšťadlá. Výrobok izpolnjuje spĺňa požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES. Je ochránený pred zaschnutím a tak vhodný pre konečné tónovacie stanice (POS) ako aj priemyselné (In-Plant) tónovanie.
 • Bázy: výrobky, zaradené do systému tónovania JUMIX, obsahujú vnútorné a vonkajšie farby, omietky, lazúry a emaily. Medzi ne patria aj výrobky skupiny Jupol, Jubosil, AcrylColor, Revitalcolor, Jubin, Marmorin a akrylátové/silikátové/silikónové hladené a škrabané omietky.
 • Dávkovače sú nevyhnutnou časťou zariadenia každého miešacieho centra, zahrnuté do systému JUMIX. Vzhľadom na potreby (rýchlosť, jednoduchosť použitia, prehľadnosť prevádzky, ...) sa pre každé miešacie centrum určí vhodný typ. Tomu je prispôsobené aj programové vybavenie na tónovanie.
 • Šejkre sú, tak ako dávkovače súčasťou každého JUMIX miešacieho centra. Ich funkcia je kvalitne vmiešať tónovacie pasty do bázy. Výsledkom je homogénne premiešaný výrobok zodpovedajúci vybranému odtieňu.
 • JUMIX súbor receptúr je zbierka receptúr, podľa ktorých sa vyrába určitý odtieň vybraného výrobku. JUMIX systém v tom okamihu ponúka celkovo viac ako 18.000 odtieňov (38 výrobkov). Okrem vzorkovníkov, ako sú vzorkovník JUB s 348 odtieňmi a NCS s 1950 odtieňmi, je možné aj tónovanie podľa želania zákazníka resp. podľa vzorky.

Bohatá história a znalosti v oblasti dekoračných náterov a omietok sú zahrnuté do JUMIX systému, ktorý je optimálnym riešením pre vaše potreby. JUMIX systém vám ponúka:

 • kompatibilitu pást UNIPAS so širokou paletou výrobkov JUB
 • ekologické tónovacie pasty UNIPAS, ktoré spĺňajú požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES
      možnosť tónovania na základe vzorky resp. iných vzorkovníkov
 • opakovateľnosť výroby odtieňov (minimálna konečná kontrola na základe prísnej kontroly polovýrobkov pri celom procese vo výrobni)
 • krátky čas výroby konečného výrobku zvoleného odtieňa
 • menšie zásoby hotových výrobkov
 • rýchla reakcia na požiadavky konečných spotrebiteľov.

 Prehľad tónovaných výrobkov

1. Základné nátery
Podľa vzorkovníka JUB dodatok (intenzívne odtiene) je k dispozícii 348 farebných odtieňov Unigrund

2. Fasádne farby
Podľa vzorkovníka JUB je k dispozícii 7 rôznych typov fasádnych farieb - akrylátové, silikátové, silikónové až po samočistiace silikónové mikroarmované.
Akrylátové fasádne farby sú z dôvodu špecifických vlastností spojív dodávané aj v intenzívnejších odtieňoch, na druhej strane silikátové a silikónové farby sú obmedzené len s použitím anorganických pigmentov, ktoré sú podľa vzhľadu menej intenzívne. Tieto farebné odtiene sú vo vzorkovníku JUB označené symbolom *. Väčšina fasádnych farieb je od sezóny 2011 premiérovo k dispozícii aj podľa vzorkovníka NCS Exterior.

3. Vnútorné farby
Pre vnútorné farby sú štandardné vzorkovníky JUB a NCS, ktorý sa na základe výnimočného partnerstva so svetovo uznávaným inštitútom NCS stal sekundárnym vzorkovníkom JUB a vzorkovník RAL Classic. Tento sa z historických dôvodov stáva dôležitým vzorkovníkom, ktorý je zvlášť prítomný v stavebníctve a ťažkom priemysle. Skupina Jupol obsahuje už 10 výrobkov s rôznymi kvalitami a určením ich použitia. Väčšina z nich je k dispozícii vo všetkých troch vzorkovníkoch. Výnimky sú len tie výrobky Jupol, ktoré sú k dispozícii iba ako biele bez transparentných báz.

4. Omietky
Podľa vzorkovníka JUB sú bez alebo s určitými obmedzeniami dodávané všetky dekoračné omietky. Obmedzenia sú podľa druhu spojiva (silikátové, silikónové a samočistiace silikónové) a omietky, ktoré sú bez transparentných báz, teda tie ktoré vstupujú do systému JUMIX len ako biele výrobky. Spravidla sú obmedzené zrnitosťou 2,5 mm.

5. Nátery na drevo a kov
Podľa vzorkovníka JUB a RAL je k dispozícii krycia farba na drevo JUBIN DECOR, lazúra JUBIN LASUR je k dispozícii v 45 priesvitných odtieňoch podľa vzorkovníka JUB JUBIN.

Výrobky JUB, ktoré tónujeme v systéme Jumix: